LB Hyresbåt Ab

Integritetspolicy

LB Hyresbåt Integritetspolicy 

Vi samarbetar med en tredjepart och vår hemsida är hostad på deras server. Men vår samarbetspartner sparar eller spårar inga aktiviteter annat än behövligt för att utföra en tjänst för att handha vår hemsida. De spårar enbart portal sidor under skapandet av hemsidan men inte på själva den färdiga kundens hemsida.

1. Vi samlar endast den informationen du själv ger oss när du fyller i dina uppgifter på vår webbplats i exempelvis ett kontaktformulär. Den insamlade informationen är endast det du själv uppger på formuläret eller ger oss via eposten

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

Kontakta dig via e-post eller telefon

Vi är de enda som innehar informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan isåfall ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning osv.

3. Utlämnande till tredje part

Vi säljer inte, handlar inte, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

4. Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. LB Hyresbåt skyddar dessutom dina uppgifter offline. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Använder vi oss av cookies?

Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessa är inget vi på LB Hyresbåt administrerar utan detta är tekniska detaljer som administreras av en tredjepart samarbetspartner och den som handhar webhotellet åt oss. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på webbplatsen

5. Prenumeration

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc.

6. Samtycke - Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy